Cookies

Denna webbplats använder cookies enligt ovanstående syften. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och för att kunna känna igen din dator vid upprepade besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så här länge lagras cookies

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

2.2 Hur man tar bort cookies

Se instruktioner här: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se instruktioner här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Vad cookies används till på vår webbplats

Cookies används för att föra statistik över antalet användare och för att anpassa och förbättra webbplatsens innehåll i efterhand, så att användarna får den bästa upplevelsen på sidan.

2.5 Google Analytics (trafikmätning)

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig till tredje part, såvida du inte själv uttryckligen ger ditt samtycke till detta, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss denna information vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning etc. Här samlas information om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen. Personuppgifter används för att slutföra köpet eller tjänsten i samband med vilken informationen samlades in. Informationen används också för att lära känna dig och andra användare av webbplatsen bättre. Denna användning kan bl.a. inkludera forskning och analys som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt visa innehåll och reklam skräddarsytt för dina intressen och hobbies.

3.1 Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som finns i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder granskas löpande för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett korrekt sätt, samtidigt som du respekterar dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas risk för att andra omotiverat tvingar tillgång till information när uppgifter skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar alltså dina personuppgifter på egen risk.

Den snabba utvecklingen av internet gör att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Eventuella korrigeringar kommer att visas på denna sida, med hänvisning till datum för ändring.
I den mån personuppgifter om dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att detta rättas, raderas eller spärras. Du kan när som helst invända mot att uppgifter om dig behandlas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av uppgifter och uppgifter som rör dig. Klagomål lämnas till den danska datatilsynet, jfr personuppgiftslagens 58 mom. 1.

Ovanstående cookiepolicy är baserad på Minecookies.orgs standard cookiepolicy.